Vermigrön Maskgödsel 4-liter

100% Naturlig Maskgödsel Vermikompost till all odling inne som ute.

Vermigrön Maskgödsel

Hållbar, organisk växtkraft i form av maskgödsel. 100% naturlig maskgödsel producerat av jordens bästa medarbetare daggmasken. Till all odling inne som ute. Lukt & Maskfri!

Naturens bästa jordbrukare är utan tvekan daggmasken, och den har vi tagit hjälp av för att producera ett hållbart levande, stabilt gödsel. Maskarna matas med organiskt material och ut kommer maskgödsel, full av nyttigt mikroliv och med ett välbalanserat näringsinnehåll. Maskarna utsöndrar också andra ämnen som är till nytta för både växter och jord.

Maskgödsel fungerar både som gödsel och som jordförbättring. Du kan använda det både ute och inne, då den är helt luktfri och fri från maskar. Blanda eller dressa i befintlig jord i pallkragar, växthus, krukor och rabatter. Eller slamma upp i en hink och vattna ut eller gör en vermikompost-te och spruta på mark/bladen. Vid jordförbättring blandar du 1 del Vermigrön till ca 10 delar vanlig jord. Maskgödsel går utmärkt att använda till alla slags odlingar som; grönsaker, kryddor, blommor, buskar, träd, golfbanor. med mera. Använd Vermigrön till dina gröna eller blommande krukväxter inomhus.

Plantering: Blanda 4 l Vermigrön med 50 l vanlig jord.

Produkten är tillåten för ekologisk odling och KRAV-certifierad.

Drottningen KLEOPATRA i Egypten förklarade dem heliga. ARISTOTELES kallade dem jordens inälvor. CHARLES DARVIN ansåg att de spelat en viktig roll i världshistorien. Vilket djur vann de här berömda personernas beundran? Den oansenliga Daggmasken.

Varudeklaration

Maskkompost (vermikompost).
KRAV-certifierad tillverkning av kategori 2 material
Elektrisk konduktivitet (±25%): 200mS/m
Rekommenderad användning: Jordförbättring

Torrsubstans 38%
Totalkväve (Kjeldahl), 9,6 kg/ton
Ammoniumkväve (Kjeldahl), 1,0 kg/ton
Fosfor P, 2,8 kg/ton
Kalium K, 11 kg/ton
Magnesium Mg, 2,6 kg/ton
Natrium Na, 0,53 kg/ton
Svavel S, 2,0 kg/ton
Bor B, 13 mg/kg
Koppar Cu, 9,5 mg/kg
Kalcium Ca, 16 kg/ton
Mangan Mn, 120 mg/kg
Zink Zn, 46 mg/kg
Nickel Ni, 1,8 mg/kg
Bly Pb, 1,7 mg/kg
Kadmium Cd, 0.20 mg/kg
Krom Cr, 2,2 mg/kg
Kvicksilver (HNO3), 0.020 mg/kg
Järn Fe, 1600 mg/kg
pH, 6-8