Ekologisk maskgödsel

Vermigrön är ett ekologiskt företag som producerar ekologiska produkter. I huvudsak produceras ekologiskt gödsel som framställs av den speciella masken Eisenia Fetida (Red California).

Familjen Bahceci´s generation av trädgårdsmästeri bildades för 300 år sedan. Familjen fick namnet av regeringen som ett bevis på deras kvalité och kunskap och har sedan dess i generationer arbetat med ekologiska produkter.

Produktnamnet VERMIGRÖN kommer ifrån metoden som används för att framställa produkten det vill säga Vermikompost. Därav namnet VERMIGRÖN där grön står för att den stämmer bra överens med ekologiskt tänkande för framtiden. Företagets slogan är New Generation Product och kan ses som ett mantra, att vi ser en långsiktig och grön framtid för både oss och våra kunder.

Grundaren av Vermigrön är uppvuxen med jordbruk sedan barnsben och började titta på marknaden för ekologiskt jordbruk redan under 2002 och fann att motsvarande produkter inte fanns. Och så är det även idag. Vi tänker oss en framtid där vi inte stannar i utvecklingen utan givetvis söker utveckla oss inom det ekologiska jordbruket och även återvinning som vi ser som en framtida möjlighet att utveckla vår produkt. Men för tillfället så vill vi satsa fullt ut på att kunna komma igång med vår första produkt VERMIGRÖN.

Vårt mål är givetvis att kunna nå så många jordbruk och återförsäljare som möjligt och vi vill ha en så bra kontakt med våra kunder som möjligt.