Vermigrön ekologisk maskgödsel

I en Vermikompost används maskar som konsumerar alla typer av organiskt material, som matavfall och trädgårdsavfall. De kan äta motsvarande sin egen vikt per dag. Ett kilo maskar konsumerar ett kilo avfall under dagen.

4litersburk Ekologiskt gödsel från Hofors, Vermigrön

Eisenia Fetida (Red California).

Maskar är en art och livsform som har överlevt sedan urminnes tider. Masksorten Red California är en väldigt produktiv maskart. De kan äta motsvarande sin egen vikt per dag och producerar även avfall som motsvarar hela sin vikt per dag

Maskpopulationen fördubblas varje månad och maskarna vistas i en miljö och temperatur runt 15-20 grader celsius, men kan överleva ända ner till 10 grader. Temperaturer över 30 grader kan skada maskarna. I sverige passar det oss perfekt och maskarna trivs bra i vår miljö. I stort sätt är det bara i tropikerna denna mask inte passar men där finns i stället masken Perionyx excavatus som lämpar sig för varmare temperaturer. En utomhuskompost med veriteknik bör plaseras på en skyddad plats, ej i direkt solljus eller mot frostunderlag under vinterhalvåret. Det är oerhört viktigt med temperaturerna i storskaliga system och vi övervakar och reglerar temperaturerna nogrant varje dag.

Produktion och process!

Vår anläggning består av så kallade masklådor. Lådorna är tillverkade av galvaniserat stål och inuti lådorna placeras elektronisk värme och material till maskarna i form av papper, strimlade blad, halm, hö och döda växter, med mera. Det fungerar även med spån och torv. Material med mycket cellulosa är bäst lämpat då det hjälper till med att göra det luftigare i lådorna vilket gör att maskarna andas bättre. Det är också väldigt bra att blanda de olika materialen för att skapa en rikare näringskälla för maskarna. Jord och sand kan tillsättas för att maskarna ska få bättre matsmältningssystem.

Strömaterialet står till sig i ett par dagar för att reglera temperaturen i lådorna innan maskarna tillsätts. När de första maskarna är i lådorna tar det cirka en månad innan komposten är redo. Då är produkten eller materialet svart, lättviktig och småkornig - humus. För att separera maskarna från komposten vattnas inte bädden på cirka 2-3 dagar. Det gör att majoriteten av maskarna söker sig till bäddens botten. Resterande maskar handplockas.

Varför välja Vermigrön maskgödsel?

Vermigrön maskgödsel: Ökar tillväxten av grödor och markens kvalitét, 100 % Ekologiskt, Mer näringsrikt jämfört med konstgödsel, Frisätter näringen till växterna under längre tid, Ger friskare växter, Ger bättre vätskeansamling åt växerna

Konstgödsel: Försämrar markens kvalité, Påverkar miljön negativt och innehåller giftiga inslag som förstör jordens bördighet

Annan ekologisk gödsel: Är oftast importerad från utland, Produkten är blandad med annan gödsel, Produkten innehåller mindre näring.