Ekologiskt gödsel

Användningen av konstgödsel i jordbruket försämrar markens kvalité och påverkar miljön negativt. Dessa gödselmedel innehåller giftiga inslag som försämrar jordens bördighet. För att förhindra nedbrytningen av jorden och för att förbättra avkastningen på ett miljövänligt sätt så använder jordbrukare giftfria ekologiska produkter. Då används maskkompost istället för konstgödsel.

Vermigrön ekologiska maskgödsel, lukt och maskfri.

Maskkompost är ett organisk gödsel som är rik på näringsämnen och verkar som ett jordförbättringsmedel. Komposten ökar tillväxten av grödor och höjer markens kvalité. Processen för att göra denna gödsel är maskkompostering.

I denna process utvecklar maskarna näringsrika gödselmedel utifrån organiskt avfall. Vanliga maskar som används i denna process är daggmask, grindalsmask och dyngmask. Som resultat har Vermigrön ett större innehåll av näringsämne än andra typer av gödselmedel. Det ger en balanserad näring till växter till skillnad från andra typer av gödsel.

Vad är fördelarna med att använda Vermigöns maskkompost inom jordbruk?

Ekologisk: Produkten är helt ekologisk eftersom maskarna producerar den. Den innehåller inga giftiga kemikalier och gödseln behöver inte blandas ut med andra gödningsmedel.

Näringsrik: Näringsämnena i gödseln främjar växternas tillväxt. Rötterna i olika grödor absorberar kompostgödseln mycket lätt. Maskens slem i komposten förhindrar att gödseln rinner bort från marken vilket också gör att växterna som växer upp i gödseln har näring under mycket längre tid. Detta bidrar till att ekologiskt gödsel är mycket bättre än kemiskt gödsel.

Friskare växter: Komposten gör växter och grödor friskare och gör att jorden återhämtar sig fortare till skillnad mot konstgödsel som kontinuerligt försämrar markens kvalité och leder till ansamling av salter och ammoniak.

Tillväxt: Vermigröns kompost gödsel innehåller tillväxthormoner som främjar växternas tillväxt. Hormonerna ökar fröets växtkapacitet och resulterar i starkare växter. Kemiskt gödsel har inte dessa hormoner. Vermigröns gödsel resulterar i tillväxt av friskare rötter och förbättrar avkastningen av grödor.

Vätskeansamling: Vermigröns organiska gödsel är en kolloid och behåller stor mängd vatten vilket ger växter mer vatten under torra perioder. Eftersom vatten är närvarande på ekologisk nivå dunstar det ganska långsamt. Detta gör att växterna kan använda vattnet under en lång tid.

Långsam frisättning av näringsämnen: Kemiskt gödsel har en stor mängd näringsämnen men regnet spolar bort näringen väldigt fort vilket gör att den kemiska produkten inte ger växterna näring. Ekologisk maskkompost (Vermigrön) behåller näringen under mycket längre tid och släpper ut näringen långsamt. Detta gör att grödorna och växterna får de viktiga näringsämnerna under en lång tid. Vermikomposten är mycket fördelaktig för grödornas tillväxt och markens bördighet. Dessa fördelarna gör att jordbrukare runt om i världen änvänder produkterna mer och mer.